Адвокатска комора

Зајечар

Адвокатска комора

Зајечар

Text Box: Насловна
Text Box: Насловна
Text Box: Историјат
Text Box: Историјат
Text Box: Организација
Text Box: Организација
Text Box: Чланови
Text Box: Чланови
Text Box: Вести
Text Box: Вести
Text Box: Линкови
Text Box: Линкови
Text Box: Документација
Text Box: Документација

Вести - 29.Јан.2019. године

Поштоване колеге,

 

Поводом напада на наше колеге Бранислава Травицу и Петра Ђуровића, Адвокатска комора Србије издала је саопштење. Сопштење можете погледати из прилога ове вести...

Text Box: Саопштење

Вести - 1.Феб.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Радни текст Националне стратегије реформе правосуђа за период 2019 - 2024.

Потребно је да у наредних 10 дана достављени текст размотрите и доставите Адвокатској комори Србије своје образложене  примедбе  и предлоге.

Text Box: Радни текст Националне стратегије реформе правосуђа

Вести - 14.Феб.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо писмо адвоката Виктора Гостиљца, председника Адвокатске коморе Србије о почетку рада “Call centra” Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности.

 

Оснивање “Call centra” Адвокатске коморе Србије договорено је и уређено Протоколом о размени података који је потписан између Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва и Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Писмо - “Call centar”

Вести - 26.Јун.2019. године

Поштовани,

 

Адвокатска комора Србије доставила је предлоге и сугестије у вези медијације. Радна група АК Зајечар донела је закључке о поменутим предлозима и сугестијама. Молимо да се упознате са сарджајем.

Text Box: Предлог АКС
Text Box: Закључак АКЗ

Вести - 26.Јун.2019. године

Поштовани,

 

Сазнајте више о одржавању трибина у седиштима 4 адвокатске коморе.

Text Box: Трибине

Вести - 5.Авг.2019. године

МЕДИЈАЦИЈА

Поштовани,

 

У прилозима можете преузети писмо АКС и одговор УО АКЗ на то писмо а у вези медијације.

 

Text Box: Писмо АКС
Text Box: Одговор УО АКЗ

Вести - 7.Авг.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу можете преузети писмо председника Адвокатске коморе Чачак, Миодрага Алексића.

 

Text Box: Писмо АК Чачак

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштовани,

 

У прилогу можете преузети саопштење председника Адвокатске коморе Србије од 27.8.2019.г.

 

Text Box: Саопштење

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштоване колеге,

 

"Друго адвокатско саветовање" које и ове године организује АК Београда одржаће се у Хотелу "Мона" на Златибору у периоду 25-27.10.2019.године.

Text Box: Програм
Text Box: Позвани учесници
Text Box: Позив

Вести - 28.Авг.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о утврђивању платформе адвокатуре Србије за које ће се чланови Радне групе Министартсва правде из Адвокатске коморе Србје залагати у процесу израде измена и допуна Закона о посредовању у решавању спорова.

Text Box: Допис
Text Box: Одлука

Вести - 12.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу Вам достављамо радни текст Стратегије развоја медијације у Србији и примедбе на ову Стратегију коју је сачинио адвокат Дејан Крстић, члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије и координатор Секције за грађанско право. Потребно је да своје образложене примедбе и предлоге доставите на маил Адвокатске коморе Србије.

Text Box: Стратегија
Text Box: Примедбе - адв.Дејан Крстић

Вести - 21.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо писмо г-ђе Неле Кубуровић, министра правде, као одговор на обраћање председника Адвокатске коморе Србије, а у вези израде Закона о изменама и допунама Закона у посредовању у решавању спорова.

Text Box: Писмо

Вести - 21.Сеп.2019. године

Поштоване колеге,

 

Допис АКС у вези спискова адвоката који ће пружати бесплатну правну помоћ можете преузети у прилогу.

Text Box: Допис

Вести - 9.Окт.2019. године

 

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

 

Адвокатској комори Србије је дана 30.09.2019. примила допис Министарства финансија који садржи  Предлог Уредбе о ближим мерилима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

Овај допис Министарства финансија је достављен АКС ради давања мишљења.

Управни одбор АКС је на  седници која је одржана 02.10.2019. на предлог председника АКС донео одлуку о формирању Радне групе која ће се бавити анализом достављене уредбе, између осталог, и на темељу експертизе израђене од стране  ангажованог пореског стручњака.

Управни одбор АКС је донео одлуку да Радну групу сачињавају сви председници адвокатских комора у АКС.

У прилогу достављамо Предлог Уредбе о ближим мерилима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и анализу пореског саветника Паушално опрезивање адвокатске делатности“, а ради потпуног информисања чланова о предложеним изменама у систему паушалног опорезивања.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је донео одлуку да се организују округли столови у свим адвокатским коморама у саставу АКС на којима би се адвокати упознали са изменама у систему паушалног опорезивања уз учешће пореског саветника који би указао на предности и недостатке предложеног концепта.

Потребно је на интернет страницама наших коморама објавити Предлог Уредбе о ближим мерилима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и анализу пореског саветника које вам достављамо у прилогу, са информацијом о датуму и месту одржавања округлог стола.

 

Са колегијалним поштовањем,

 

Виктор Гостиљац, адвокат

Председник Адвокатске коморе Србије

 

Text Box: Предлог уредбе

ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Text Box: Паушално пореско опорезивање

Вести - 15.Октобар.2019. године

Поштоване колеге,

 

Управни одбор Адвокатске коморе Зајечар у проширеном саставу, на својој седници, одржаној  15.10.2019.године, једногласно је подржао иницијативу адвоката Божидара Вукашиновића из Зајечара, за промену Статута АКС...

Text Box: Иницијатива за промену статута АКС

Вести - 24.Октобар.2019. године

Поштоване колеге,

 

У прилозима можете преузети табеле са адвокатским тарифама за бесплатну правну помоћ....

Text Box: БПП табела 1
Text Box: БПП табела 2

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

Вести - 13.Март.2020. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо допис који је упућен Министарству правде, Врховном касационом суду и Републичком јавном тужилаштву с обзиром на  убрзано ширење вируса ЦОВИД 19 (корона вирус), на забрану одржавања јавних скупова и проглашену пандемију са захтевом да се размотре мере и организује рад правосудних институција .

Допис одговарајуће садржине упућен је на електронске адресе свих судова и јавних тужилаштава у Републици Србији.

КОРОНА вирус (COVID 19)

Text Box: Допис

Вести - 17.Март.2020. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Препоруке Министарства правде за рад судова и јавних тужилаштвана за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020.

 

Потребно је да са садржином Препорука упознате чланове адвокатске коморе.

Text Box: Препорука

Вести - 19.Март.2020. године

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо закључак Високог савета судства од 18.3.2020.године у вези  препорука за рад судова и јавних тужилаштава док траје ванредно стање.

Text Box: Закључак

Предлог за иницирање доношења мере ванредног стања

Text Box: Предлог

Поштовани,

 

У прилогу можете погледати упутство за  поступање адвоката у време полицијског часа и депешу Министарства унутрашњих послова број 3227/20 од 19.03.2020. године.

Text Box: Упутство
Text Box: Допис МУП-а

Вести - 20.Март.2020. године

Text Box: Одлука о усвајању упутства за поступање адвоката
Text Box: Упутство за поступање адвоката -  КОЛ-ЦЕНТАР ЗА ОДБРАНЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Вести - 23.Март.2020. године

Text Box: Дисциплински поступци - Рокови
Text Box: Допис Влади и Министарству финансија

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо одлуке са 62. електронске седнице Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Вести - 30.Март.2020. године

Text Box: Саопштење

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо саопштење Адвокатске коморе Србије везано за суђења преко SKYPE апликације за аудио-видео комуникацију.

Вести - 2.Април.2020. године

Text Box: Саопштење

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо саопштење Адвокатске коморе Србије.

Вести - 8.Април.2020. године

Text Box: Саопштење

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо саопштење Адвокатске коморе Србије.

Вести - 15.Април.2020. године

Text Box: Информација о порезима

Поштоване колеге,

 

У прилогу достављамо Информацију о примени Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

Вести - 29.Април.2020. године

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

 

           УО АК Зајечар је на телефонској седници, одржаној дана 28.04.2020.године, једногласно донео Одлуку да, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, за све адвокате АК Зајечар, уплати премију осигурања од професионалне одговорности адвоката, за 2020.годину.

           И ове године, под истим условима, као и прошле године, прихваћена је понуда осигуравајуће куће Генерали осигурање.

           Након писмене израде Одлуке, иста ће бити објављена на званичном сајту АКЗ.

Вести - 21.Јул.2020. године

Text Box: Организација рада
Text Box: Препорука

Поштовани,

 

У прилогу Вам достављамо документа која ће вас упознати са организацијом рада и препорукама везано за ванредну ситуацију.

Вести - 7.Август.2020. године

Поштоване колеге,

 

Адвокатска комора Србије је поднела иницијативу Уставном суду за оцену уставности и законитости Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнаде, условима за њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину коју достављамо у прилогу.

ИНИЦИЈАТИВА

Text Box: Inicijativa